بسته بندی 12 محصول در یک جعبه حاوی 12 عدد بطری 500 سی سی
بسته بندی 12 محصول در یک جعبه حاوی 12 عدد بطری 500 سی سی