عرق آویشن
عرق آویشن

عرق آویشن موجب از بین رفتن کلسترول خون و جمع کردن رطوبات اضافی معده و بلغم بوده و مانع از تبخیر زیاد بخارات شده و مسکن درد دندان و دردهای عارضی از نیروی بدن در مواضع تکیه گاهی مفاصل بوده و دردهای مثانه و مجاری ادرار را از بین میبرد . هضم کننده و باد شکن ، مقوی معده و ضد جووش سر و صورت و بدن ، مدر ، قاعده آور و ضد درد مفاصل و معده و برای شب ادراری کودکان مفید است . عرق آویشن در درمان عفونت ها و قارچ ها و عفونت های روده ای موثر است . عرق آویشن به دلیل حبس اسانس ها فرار در خود تند و معطر است و تاثیر آن بر روی درمان گلو درد های چرکین به شرط آنکه حداقل یک ساعت یکبار غرغر شود بسیار سریعتر از پنی سیلین  و آنتی بیوتیک میباشد و از آن گذشته عوارض منفی این داروها را ندارد . غرغره آن از صبح که شروع شود تا شب به درمان کامل عفونت گلو می انجامد در حالیکه استفاده از آنتی بیوتیک های شیمیایی باعث مزمن شدن عفونت ها ی گلو و سینوس ها می شود.

طریقه مصرف :  عرق آویشن طبیعت گرم دارد. بعد از غذا نصف استکان مصرف شود.