عرق هل
عرق هل

هل اشتها را تحریک میکند و عمل هضم غذا را بهبود . تسکین کولیت ، سو هاضمه ، باد نفخ ، حالت تهوع و بی حالی شده و مانع ترشح زیاد اسید معده میشود . جلوگیری از تشکیل لط گلو است .
خاصیت داروی اکسپکتورانت و سینوس ها و برونش ها ، بینی و سینه را از خلط و ترشحات اضافی پاک میکند . خواص گرما بخش و انرژی زا دارد . رفع افسردگی ، باد شکن و گاز معده را خارج میسازد . خوش بو کننده دهان ، تسکین درد گوش ، پایین آورنده تب ، ضد مسمومیت و رفع بیماری های چشم .
طریقه مصرف : عرق هل طبیعت گرم دارد .همراه با شربت یا چای یا شیرینی مصرف شود .