عرق کاسنی
عرق کاسنی

از راه های مقابله با گرمای هوا در ماه های گرم استفاده از عرقیات گیاهی است که طبیعت سرد و تر دارند . یکی از بهترین گزینه ها نوشیدن عرق کاسنی است . علاوه بر افزایش میزان تحمل بدن در برابر گرما باعث تقویت معده و تنظیم میزان کلسترول خون نیز میگردد . نوشیدن روزی 2 فنجان از این عرق گیاهی در فصل های گرم سال به پاک سازی اخلاط نامناسب از بدن به ویژه کبد کمک کرده و میزان تعریق بدن را نیز افزایش میدهد . توان و نیروهای بدنی را تجدید کرده و در تقویت اعصاب ، ضعف چشم و فشار و خون مفید است . باعث حفظ حالت طبیعی رحم و منظم کردن آن میشود .
طریقه مصرف : عرق کاسنی طبیعت سرد دارد .قبل از هر غذا نصف لیوان مصرف شود .