عرق خارشتر
عرق خارشتر

برای درمان سنگ کلیه و دفع سنگ های مجاری ادرار مفید است .
در کنترل تپش قلب و بهبود آن در افراد مبتلا به این عارضه بسیار موثر است . افزایش اشتها و افزایش میزان تعریق در افراد از ویژگی های آن است . مصرف آن در بهار و تابستان توصیه میشود .
طریقه مصرف : عرق خارشتر طبیعت گرم دارد . قبل از هر غذا یک استکان و در موقع درد کلیه یا احساس سنگ در کلیه و مثانه به جای آب میل کنید .