عرق نعناع
عرق نعناع

مصرف عرق نعناع برای کاهش درد موثر تر از آسپیرین است . چند تن از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان با مقایسه اثر ضد دردی عرق نعناع با آسپیرین در شماری از موش های آزمایشگاهی دریافتند ، عرق نعناع آثار ضد دردی بیشتر از آسپیرین دارد . هم چنین نتایج این بررسی نشان میدهد اثر ضد درد عرق نعناع با افزایش مقدار آن بیشتر میشود . پژوهشگران علوم دارویی معتقدند بسیاری از داروهای تسکین دهنده درد و التهاب به علت عوارض جانبی زیاد  و در برخی موارد تاثیر کم سودمند نیستند .
عرق نعناع مقوی معده ، رفع کننده تپش قلب ، ضد عفونی  کننده ، ضد درد و گرفتگی عضلات و تب بر است .
طریقه مصرف : عرق نعناع طبیعت گرم دارد . بعد از هر غذا یک استکان یا به صورت شربت استفاده میشود .