عرق شاهتره
عرق شاهتره

عرق شاهتره به طور سنتی به عنوان تسهیل کننده و ضد یبوست ، افزایش دهنده ادرار و درمانی برای بیماری های پوستی همچون اگزما و دیگر ناراحتی های پوستی مورد استفاده قرار میگیرد . این عرق همچون تصفیه کننده خون ، افزایش دهنده گردش خون ، کاهش دهنده غلظت خون ، یرقان و ضد خارش بدن عمل میکند . اختلالات سیستم قلبی بدن را از بین میبرد و تنظیم میکند